Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν αυτή αποσταλεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε έγκαιρα μαζί μας.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί κατά τη στιγμή της επικοινωνίας σας τότε η ακύρωση δεν είναι δυνατή. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση παραγγελιάς δεν θα είναι έγκυρη χωρίς την αποδοχή της Ευάνθη  Gallerie  και σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας, με την επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων της. Ευάνθη  Gallerie  

 

Επιστροφές

 Σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος και μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία  αγοράς τους, μπορείτε προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς, το παρόν έγγραφο και το ίδιο το προϊόν (συμπεριλαμβανόμενης της συσκευασίας του)  να επιστραφεί και να ζητήσετε την άμεση αντικατάστασή του, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Η παρούσα εγγύηση προϊόντων δεσμεύει την υπογράφουσα  εταιρία καθώς και οποιονδήποτε μελλοντικό διάδοχο αυτής εξ οποιαδήποτε αιτίας.

Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση που το οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται με υπευθυνότητα δική σου, όπως για παράδειγμα:

1. Από κακό χειρισμό, κακή τοποθέτηση, χτύπημα, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, ρίψη υγρών.

2. Από οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής σε εργαστήριο ή τεχνικό εκτός της Ευάνθη  Gallerie.